loader image
barefoot path logo

Barefoot Path

Environmental Art Exhibition in Korpo/Korppoo

Barfotastigen är en utställning för miljökonst och plats-specifika verk i den idylliska byn Österretais i Korpo. Den bjuder in publiken att ta del av den unika skärgårdsnaturen och tillika uppleva spännande samtidskonst som skapats i samverkan med omgivningen. Varje utställning behandlar temat om människans förhållande till naturen och naturens inverkan på människan på ett eller annat sätt.

År 2019 har vi äran att presentera verk av Sini Talonen, Sanna Majander, Timo O. Nenonen, och Johanna Sinkkonen & Maiju Tainio. Genom en öppen ansökan riktad till elever i Åbo Konstakademi valde utställningspanelen även ut ett verk av konstnärsduon Nina Korvenoja & Misa Saraste att delta i utställningen. Liksom undet tidigare år finns också verk från tidigare utställningar med i årets utställning.

I år kan man gärna förbereda sig för besöket genom att ladda ner en QR-kod läsare på sin telefon.

Använd jättegärna vår #barfotastigen tag om du delar dina uppelevelser av Barfotastigen på sociala medier.

Kom och trivs!

Paljasjalkapolku on ympäristötaiteeseen ja paikkasidonnaisiin teoksiin keskittyvä tapahtuma Korppoon Österretaisin idyllisessä kylämiljöössä. Tapahtumassa yleisöllä on mahdollisuus perehtyä ainutlaatuiseen saaristoluontoon samalla kun he tutustuvat uusimpaan, ympäristön ehdoilla tehtyyn nykytaiteeseen. Vuosittain vaihtelevien näyttelyteemojen mukaisesti esillä olevat teokset tarkastelevat tänäkin kesänä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta eri näkökulmasta, ihmisen suhdetta luontoon ja toisaalta luonnon vaikutusta ihmiselämään.

Tulevana kesänä 2020 meillä on ilo esitellä yleisölle uusia teoksia seuraavilta taiteilijoilta; Sini Talonen, Sanna Majander, Timo O. Nenonen, ja Johanna Sinkkonen & Maiju Tainio. Turun taideakatemian opiskelijoilta saaduista, avoimeen hakuun perustuvista ehdotuksista valitsimme näyttelyyn Nina Korvenojan & Misa Sarasteen teoksen. Uusien töiden lisäksi on näyttelyssä tänäkin kesänä mukana myös aikaisempien kokonaisuuksien teoksia.

Voit myös tutustua näyttelyalueeseen ja teoksiin jo etukäteen Puhelimeen ladattavalla QR-koodin lukijalla.

Olet tervetullut käyttämään #paljasjalkapolku tägiämme, jos jaat kokemuksiasi sosiaalisessa mediassa.

Tule ja ihastu!

The Barefoot Path is an artist-run exhibition that focuses on environmental and site-specific art situated in the idyllic village of Österretais in Korpo. It invites the public to take part of the unique nature of the archipelago and experience contemporary art that has been created to interact with the environment. Every year the exhibition explores the human-nature relationship and natures impact on us in one way or another.

In 2019 we are proud to present new works by Sini Talonen, Sanna Majander, Timo O. Nenonen, and Johanna Sinkkonen & Maiju Tainio. Through an Open Call to the students of Turku Art Academy, the exhibition panel also selected a work by artist duo Nina Korvenoja & Misa Saraste to be part of the exhibition. As in previous years, some works from earlier exhibitions will also be part of this year’s exhibition.

This year it’s recommended to prepare your visit by loading a QR-Code reader on your phone.

Please feel free to use our #barefootpath tag when posting about your experience on social media.

Sanna Majander Invasion Barefoot Path Artist 2020 Korpo

Sanna Majander

Invasion (2020)

Sanna Majander’s world of ideas emphasizes ethics, ecology and material orientation. The material itself can be a message, and not just part of the expression.

Sanna Majander Invasion Barefoot Path Korpo 2020
Sinni Talonen Outoiset Barefoot Path 2020 korpo 500px square new

SINI TALONEN

Outoiset (2020)

Teen tilallisia aktiivisuuteen kutsuvia teoksia. Ne ovat minulle ilmaisumuoto ja metodi työstäessäni käsittelemiäni aiheita.

Sinni Talonen Barefoot Path Korpo 2020
Timo O Neonen Barefoot Path Korpo 2020

Timo O. Nenonen

Attached to something / Kiinni jossakin, 2006 – 2020

Nenonen’s works often resemble visual riddles. They’re layered with humour and attempts to bear with the surrounding world.

Timo O Neonen Barefoot Path Korpo 2020
Johanna Sinkkonen armadillo barefoot path korpo 2020
Maiju Tainio Armadillo Barefoot Path 2020 korpo 500px square

Johanna Sinkkonen &
Maiju Tainio

Armadillo (2020)

Visual Artist, Metal Artist and producer Johanna Sinkkonen fearlessly combines different fields of art, thus breaking the norms of everything.

Maiju Tainio is a puppet theater artist and theater visualice. She writes, directs, performs, designs and constructs – creates concepts and creatures.

 

Johanna Sinkkonen and Maiju Tainio Barefoot Path Korpo 2020
Misanina Barefoot Path Korpo 2020

misanina (Misa Saraste & Nina Korvenoja)

Come back comeback (2020)

Misanina is an artist duo that discourses climate matters and intersectionality via videos, installations, and performances playfully and joyfully. They comment conversations over intersectionality and ecofeminism. They want to encourage people to participate in the discussion over important matters with them.

Misanina Misa Saraste Nina Korvenoja Barefoot Path Korpo 2020

+ Antti Laitinen (2014) / AJ Meadows (USA) (2017) / ​Marjolein Witte (NL) (2017) / Petri Eskelinen (2018) / Hannah Streefkerk (NL/SWE) (2018) / Ann Sundholm & Sussi Henrikson (2018)

O

U

R

HIS

TO

RY

Pia Rousky Sandra Nyberg barefoot path korpo founders

Barfotastigen startades av konstnärerna Pia Rousku och Sandra Nyberg år 2012 som en småskalig reaktion och fortsättning på den konst som utställningen Contemporary Art Archipelago (CAA) hämtade till skärgården under Åbo Kulturhuvudstads år, 2011.

Vi ville visa att konst av hög kvalitet har en plats och kan vara intressant och relevent även utanför de stora städerna. Till vår filosofi ingår att ta väl hand om konstnärerna och se till att de får betalt för sitt arbete – något som inte alltid är självklart inom branschen.

Vi har under åren samlat ihop en arbetsgrupp av lokala yrkeskonstnärer samt startat samarbeten med olika aktörer – Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz och Åbo Konstakademi. Till arbetsgruppen ingår utöver Rousku och Nyberg även Arja Maarit Puhakka, Renja Leino och Anna Nyreen.

Paljasjalkapolun laittoivat alkuun taiteilijat Pia Rousku ja Sandra Nyberg vuonna 2012 eräänlaisena reaktiona ja pienimuotoisena jatkona Contemporary Art Archipelago (CAA) näyttelylle, joka pidettiin saariston alueella Turun Europan kulttuuripääkaupunki vuoden yhteydessä 2011.

Halusimme näyttää, että korkeatasoisella taiteella on oma paikkansa suurien kaupunkien ulkopuolella, että se voi olla merkityksellistä ja mielenkiintoista muuallakin. Filosofiaamme kuului myös heti alusta lähtien, että taiteilijoista pidetään huolta, että he saavat korvauksen työstä – asia, joka ei aina ole itsestään selvyys taiteen piirissä työskenteleville.

Olemme vuosien kuluessa koonneet työryhmän paikallisista ammattitaiteilijoista ja aloittaneet yhteistyön myös muiden eri toimijoiden kanssa – Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz ja Turun taideakatemia. Työryhmään kuuluvat Pia Rouskun ja Sandra Nybergin lisäksi, Renja Leino, Anna Nyreen ja Arja Maarit Puhakka.

Tulevana kesänä 2020 meillä on ilo esitellä yleisölle uusia teoksia seuraavilta taiteilijoilta; Sini Talonen, Sanna Majander, Timo O. Nenonen, ja Johanna Sinkkonen & Maiju Tainio. Turun taideakatemian opiskelijoilta saaduista, avoimeen hakuun perustuvista ehdotuksista valitsimme näyttelyyn Nina Korvenojan & Misa Sarasteen teoksen. Uusien töiden lisäksi on näyttelyssä tänäkin kesänä mukana myös aikaisempien kokonaisuuksien teoksia.

Voit myös tutustua näyttelyalueeseen ja teoksiin jo etukäteen Puhelimeen ladattavalla QR-koodin lukijalla.

Olet tervetullut käyttämään #paljasjalkapolku tägiämme, jos jaat kokemuksiasi sosiaalisessa mediassa.

Tule ja ihastu!

The Barefoot Path started by the artists Pia Rousku and Sandra Nyberg in 2012 as a small-scale reaction and continuation of the art that the Contemporary Art Archipelago (CAA) exhibition brought to the archipelago during the year of Turku European Capital of Culture, 2011.

We wanted to show that high quality art has a place, and can be interesting and relevant, even outside the big cities. Our philosophy includes taking good care of the artists and ensuring that they get paid for their work – something that can not always be taken for granted in the industry.

Over the years we have gathered a team of local professional artists and started collaborations with various actors – Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz and Turku Academy of Fine Arts. In addition to Rousku and Nyberg, the team also includes Arja Maarit Puhakka, Renja Leino and Anna Nyreen.

Pia Rousky Sandra Nyberg barefoot path korpo founders

Barfotastigen startades av konstnärerna Pia Rousku och Sandra Nyberg år 2012 som en småskalig reaktion och fortsättning på den konst som utställningen Contemporary Art Archipelago (CAA) hämtade till skärgården under Åbo Kulturhuvudstads år, 2011.

Vi ville visa att konst av hög kvalitet har en plats och kan vara intressant och relevent även utanför de stora städerna. Till vår filosofi ingår att ta väl hand om konstnärerna och se till att de får betalt för sitt arbete – något som inte alltid är självklart inom branschen.

Vi har under åren samlat ihop en arbetsgrupp av lokala yrkeskonstnärer samt startat samarbeten med olika aktörer – Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz och Åbo Konstakademi. Till arbetsgruppen ingår utöver Rousku och Nyberg även Arja Maarit Puhakka, Renja Leino och Anna Nyreen.

Paljasjalkapolun laittoivat alkuun taiteilijat Pia Rousku ja Sandra Nyberg vuonna 2012 eräänlaisena reaktiona ja pienimuotoisena jatkona Contemporary Art Archipelago (CAA) näyttelylle, joka pidettiin saariston alueella Turun Europan kulttuuripääkaupunki vuoden yhteydessä 2011.

Halusimme näyttää, että korkeatasoisella taiteella on oma paikkansa suurien kaupunkien ulkopuolella, että se voi olla merkityksellistä ja mielenkiintoista muuallakin. Filosofiaamme kuului myös heti alusta lähtien, että taiteilijoista pidetään huolta, että he saavat korvauksen työstä – asia, joka ei aina ole itsestään selvyys taiteen piirissä työskenteleville.

Olemme vuosien kuluessa koonneet työryhmän paikallisista ammattitaiteilijoista ja aloittaneet yhteistyön myös muiden eri toimijoiden kanssa – Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz ja Turun taideakatemia. Työryhmään kuuluvat Pia Rouskun ja Sandra Nybergin lisäksi, Renja Leino, Anna Nyreen ja Arja Maarit Puhakka.

Tulevana kesänä 2020 meillä on ilo esitellä yleisölle uusia teoksia seuraavilta taiteilijoilta; Sini Talonen, Sanna Majander, Timo O. Nenonen, ja Johanna Sinkkonen & Maiju Tainio. Turun taideakatemian opiskelijoilta saaduista, avoimeen hakuun perustuvista ehdotuksista valitsimme näyttelyyn Nina Korvenojan & Misa Sarasteen teoksen. Uusien töiden lisäksi on näyttelyssä tänäkin kesänä mukana myös aikaisempien kokonaisuuksien teoksia.

Voit myös tutustua näyttelyalueeseen ja teoksiin jo etukäteen Puhelimeen ladattavalla QR-koodin lukijalla.

Olet tervetullut käyttämään #paljasjalkapolku tägiämme, jos jaat kokemuksiasi sosiaalisessa mediassa.

Tule ja ihastu!

Paljasjalkapolun laittoivat alkuun taiteilijat Pia Rousku ja Sandra Nyberg vuonna 2012 eräänlaisena reaktiona ja pienimuotoisena jatkona Contemporary Art Archipelago (CAA) näyttelylle, joka pidettiin saariston alueella Turun Europan kulttuuripääkaupunki vuoden yhteydessä 2011.

Halusimme näyttää, että korkeatasoisella taiteella on oma paikkansa suurien kaupunkien ulkopuolella, että se voi olla merkityksellistä ja mielenkiintoista muuallakin. Filosofiaamme kuului myös heti alusta lähtien, että taiteilijoista pidetään huolta, että he saavat korvauksen työstä – asia, joka ei aina ole itsestään selvyys taiteen piirissä työskenteleville.

Olemme vuosien kuluessa koonneet työryhmän paikallisista ammattitaiteilijoista ja aloittaneet yhteistyön myös muiden eri toimijoiden kanssa – Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz ja Turun taideakatemia. Työryhmään kuuluvat Pia Rouskun ja Sandra Nybergin lisäksi, Renja Leino, Anna Nyreen ja Arja Maarit Puhakka.

Tulevana kesänä 2020 meillä on ilo esitellä yleisölle uusia teoksia seuraavilta taiteilijoilta; Sini Talonen, Sanna Majander, Timo O. Nenonen, ja Johanna Sinkkonen & Maiju Tainio. Turun taideakatemian opiskelijoilta saaduista, avoimeen hakuun perustuvista ehdotuksista valitsimme näyttelyyn Nina Korvenojan & Misa Sarasteen teoksen. Uusien töiden lisäksi on näyttelyssä tänäkin kesänä mukana myös aikaisempien kokonaisuuksien teoksia.

Voit myös tutustua näyttelyalueeseen ja teoksiin jo etukäteen Puhelimeen ladattavalla QR-koodin lukijalla.

Olet tervetullut käyttämään #paljasjalkapolku tägiämme, jos jaat kokemuksiasi sosiaalisessa mediassa.

Tule ja ihastu!

Barefot Path

Environmental Art Exhibition

Österretaisintie 120, 21710 Korpo

60°10'30.5"N 21°40'35.4"E

Link to the route on Google Maps

Barefoot path korpo

Hotel Nestor

Hienot teokset luonnon keskellä!

Iris Virtanen

Local Guide

Interesting art in the
forest

Berth Strömborg

Local Guide

Kiinnostavaa ympäristötaidetta.

Niklas Vainio

Local Guide

Mielenkiintoinen yhdistelmä luontoa ja taidetta

Toni Liimatta

Local Guide

Martha och Albin Löfgrens Kulturfond

William Thuring
Stiftelsen

Stiftelsen Emilie och Rudolf Geselius

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

Oskar Öflunds Stiftelse

Waldemar von Frenckells stiftelse