Barefoot path logo
Barefoot path

Environmental Art Exhibition in Korpo/Korppoo

Öppet | Auki | Open
The project is on hold, but the exhibition is still open. Welcome
24/7

Introduction

Svenska
Suomeksi
English
Projektet Barefoot Path har pausats sedan 2024, men på grund av utställningens karaktär är den fortfarande öppen för allmänheten och många verk visas fortfarande upp. Detta gör fortfarande Barefoot Path till en fantastisk destination att besöka när du är i Korpo. Du är välkommen att uppleva denna unika miljökonstutställning.
Barefoot Path -hanke on ollut tauolla vuodesta 2024 lähtien, mutta näyttelyn luonteen vuoksi se on edelleen avoinna yleisölle, ja monet teokset ovat edelleen esillä. Tämä tekee Barefoot Pathista edelleen upean kohteen, jossa kannattaa vierailla Korpossa. Olet tervetullut kokemaan tämän ainutlaatuisen ympäristötaidenäyttelyn.
The Barefoot Path project has been on hold since 2024; nonetheless, due to the nature of the exhibition, it remains open to the public, with many works still on display. This still makes the Barefoot Path a great destination to visit while in Korpo. You are welcome to experience this unique environmental art exhibition.

2023 exhibition

Kalle Hamm & Dzamil Kamanger

Bug Rug, 2023
Read more
New artist 2023

Jessica Koivistoinen

Oriolus oriolus, 2022
Read more

Band of Weeds

The Forest's Lament, 2021
Read more

Renja Leino

Greenery on Loan (2012 – 2021)
Read more

Sandra Nyberg

Utile Inutilia (2021 – ongoing process)
Read more

Sini Talonen

Outoiset / non-natives 2020
Read more

Alex Bombardieri

Feeding Birds (2019 – 2020)
Read more

process blog

O
u
r
his
to
ry

Our history
Sandra Nyberg and Pia Rosku in the year 2011
Svenska
Suomeksi
English
Barfotastigen startades av konstnärerna Pia Rousku och Sandra Nyberg år 2012 som en småskalig reaktion och fortsättning på den konst som utställningen Contemporary Art Archipelago (CAA) hämtade till skärgården under Åbo Kulturhuvudstads år, 2011.

Vi ville visa att konst av hög kvalitet har en plats och kan vara intressant och relevent även utanför de stora städerna. Till vår filosofi ingår att ta väl hand om konstnärerna och se till att de får betalt för sitt arbete – något som inte alltid är självklart inom branschen.

Vi har under åren samlat ihop en arbetsgrupp av lokala yrkeskonstnärer samt startat samarbeten med olika aktörer – Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz och Åbo Konstakademi. Till arbetsgruppen ingår utöver Rousku och Nyberg även Arja Maarit Puhakka, Renja Leino och Anna Nyreen.
Paljasjalkapolku sai alkunsa vuonna 2012, kun taiteilijat Pia Rousku ja Sandra Nyberg toivoivat jatkoa Contemporary Art Archipelagon (CAA) näyttelyn tuomalle taiteelle, joka nähtiin saaristossa Turun ollessa julistettuna Kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011.

Halusimme näyttää, että korkealaatuisella taiteella on tärkeä paikka, ja että se on kiinnostava ja ajankohtainen myös suurten kaupunkien ulkopuolella. Filosofiaamme kuuluu olla taitelijoiden tukena ja myös katsoa, että he saavat palkkaa työstään – asia, joka ei valitettavasti ole alalle itsestäänselvyys.

Olemme vuosien aikana muodostaneet työryhmän paikallisten ammattitaiteilijoiden kesken sekä toimineet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, joihin kuuluu Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz ja Turun Taideakatemia. Työryhmään kuuluu Rouskun ja Nybergin lisäksi myös Arja Maarit Puhakka, Renja Leino ja Anna Nyreen.

The Barefoot Path was created by artists Pia Rousku and Sandra Nyberg in 2012 as a small-scale reaction and continuation of the art brought to the archipelago by the Contemporary Art Archipelago (CAA) exhibition in 2011; Turku city’s year as Capital of Culture.

We wanted it to be known that high quality art has a true place here, and is both interesting and relevant even outside the bigger cities. Our philosophy includes taking great care of the artists and making sure they are paid for their work – something that still isn’t always a given in the art industry.

During the years we’ve formed a working team among local professional artists, and collaborate with different actors – Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz, and Turku Arts Academy. In addition to Rousku and Nyberg, our team includes Arja Maarit Puhakka, Renja Leino, and Anna Nyreen.
Barefoot Path
Environmental Art Exhibition
A path on the forest and a Barefoot Path sign on a pine trunk

They make it posible

Svenska kulturfonden logo
Konstsamfunder logo
Martha och Albin Löfgrens Kulturfond
William Thurings Stiftelse
Stiftelsen Emilie och Rudolf Geselius
Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse
Stiftelsen för åbo akademi
Waldemar von Frenckells stiftelse
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram