loader image

About

Barfotastigen är en utställning för miljökonst och plats-specifika verk i den idylliska byn Österretais i Korpo. Den bjuder in publiken att ta del av den unika skärgårdsnaturen och tillika uppleva spännande samtidskonst som skapats i samverkan med omgivningen. Varje utställning behandlar temat om människans förhållande till naturen och naturens inverkan på människan på ett eller annat sätt.

År 2021 firar vi vårt 10-års jubileum och presenterar verk av samma konstnärer som började hela utställningen år 2012; Renja Leino, Sandra Nyberg, Pia Rousku, Arja Maarit Puhakka och Kimmo Ylönen. Dessa är alla professionella konstnärer bosatta och verksamma i skärgården. Dessutom har vi äran att presentera ett nytt permanent verk av Alex Bombardieri (ITA) samt nya versioner av två verk från 2020. Liksom under tidigare år finns också verk från tidigare utställningar med i årets utställning.

Man kan gärna förbereda sig för besöket genom att ladda ner en QR-kod läsare på sin telefon eftersom tre verk har QR-koder som bjuder på ytterligare en dimension att uppleva. Nyare telefoner har denna funktion automatiskt i kamerafunktionen på telefonen.

Utställningen är officiellt öppen fråm juni till slutet av september, men går att besöka året om!

I år har Barfotastigen även samarbetat med Skärgårdscentret Korpoström och St. Olof Sjöled. Man kan hitta ett extra verk av Kimmo Ylönen, uppdelat mellan Hotel Nestors strand i Österretais samt i vattnet intill Skärgårdscentrum Korpoström. Man kan uppleva Sjödugliga Olof både från sjöss och från land.

Använd jättegärna vår #barfotastigen tag om du delar dina uppelevelser av Barfotastigen på sociala medier.

Kom och trivs!

Paljasjalkapolku on ympäristötaiteeseen ja paikkasidonnaisiin teoksiin keskittyvä tapahtuma Korppoon Österretaisin idyllisessä kylämiljöössä. Tapahtumassa yleisöllä on mahdollisuus perehtyä ainutlaatuiseen saaristoluontoon samalla kun he tutustuvat uusimpaan, ympäristön ehdoilla tehtyyn nykytaiteeseen. Jokainen näyttely käsittelee eri tavoin ihmisen suhdetta luontoon ja toisaalta luonnon vaikutusta ihmiselämään.

Vuonna 2021 Paljasjalkapolku täyttää 10 vuotta, ja juhlistamme sitä esittelemällä teoksia taiteilijoilta, joiden teoksista näyttely vuonna 2012 lähti käyntiin; Renja Leino, Sandra Nyberg, Pia Rousku, Arja Maarit Puhakka ja Kimmo Ylönen. Kyseiset ammattitaiteilijat asuvat ja toimivat saaristossa. Meillä on myös ilo esitellä uusi pysyvä teos taiteilijalta Alex Bombardieri (ITA), sekä kaksi uudistettua versiota viime vuoden teoksista. Kuten edellisinäkin vuosina voit myös nyt löytää teoksia aiemmista näyttelyistä.

Voit valmistautua näyttelyyn lataamalla puhelimeesi QR-koodilukija, sillä kolmeen teokseen kuuluu QR-koodi jonka avulla voit kokea teokset uusin ulottuvuuksin. Uusissa puhelimissa tämä toiminto on jo automaattisesti olemassa puhelimen kamerasovelluksessa.

Näyttely on virallisesti avoinna kesäkuusta syyskuun loppuun asti, mutta teokset voit silti nähdä ympäri vuoden! Tänä vuonna Paljasjalkapolku on yhteistyössä Saaristokeskus Korpoströmin ja Pyhän Olavin Merireitin kanssa. Voit löytää Kimmo Ylösen kaksiosaisen lisäteoksen Hotel Nestorin rannasta Österretaisista sekä Saaristokeskus Korpoströmin vesistä. Voit siis kokea Merikelpoisen Olavin sekä mailla että meressä.

Saat mielellään käyttää #paljasjalkapolku-tägiämme, jos jaat kokemuksiasi sosiaalisessa mediassa.

Tule ja ihastu!

The Barefoot Path is an artist run exhibition that focuses on environmental and site-specific art situated in the idyllic village of Österretais in Korpo. It invites the public to take part of the unique nature of the archipelago and experience contemporary art that has been created to interact with the environment. Every year the exhibition explores the human – nature relationship and natures impact on us in one way or another.

In 2021 we are celebrating the 10th year anniversary of the exhibition by showing works by the same artists that took part in the initial exhibition in 2012; Renja Leino, Sandra Nyberg, Pia Rousku, Arja Maarit Puhakka and Kimmo Ylönen. These are all professional artists, living and working in the archipelago. We are also proud to present a new permanent work by Alex Bombardieri (ITA) as well as new versions of two works from the 2020 edition of the exhibition. As in previous years, some works from earlier exhibitions will also be part of this year’s exhibition.

It is recommended to prepare your visit by loading a QR-Code reader on your phone as three of the works offer a QR-code that give an extra dimension to the work. Newer phones have this feature automatically as part of the camera function on the phone.

The exhibition is officially open from June until the end of September, but it’s possible to visit all year round!

This year the Barefoot Path exhibition has collaborated with Archipelago Centre Korpoström and St. Olav Waterway. It’s possible to find an extra work by Kimmo Ylönen, shared between Hotel Nestor’s beach in Österretais and the waters near Archipelago Centre Korpoström. The Seaworthy Olav can be experienced both from the water and from land.

Please feel free to use our #barefootpath tag when posting about your experience on social media.

Enjoy!

O

U

R

HIS

TO

RY

Pia Rousky Sandra Nyberg barefoot path korpo founders

Barfotastigen startades av konstnärerna Pia Rousku och Sandra Nyberg år 2012 som en småskalig reaktion och fortsättning på den konst som utställningen Contemporary Art Archipelago (CAA) hämtade till skärgården under Åbo Kulturhuvudstads år, 2011.

Vi ville visa att konst av hög kvalitet har en plats och kan vara intressant och relevent även utanför de stora städerna. Till vår filosofi ingår att ta väl hand om konstnärerna och se till att de får betalt för sitt arbete – något som inte alltid är självklart inom branschen.

Vi har under åren samlat ihop en arbetsgrupp av lokala yrkeskonstnärer samt startat samarbeten med olika aktörer – Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz och Åbo Konstakademi. Till arbetsgruppen ingår utöver Rousku och Nyberg även Arja Maarit Puhakka, Renja Leino och Anna Nyreen.

Paljasjalkapolku sai alkunsa vuonna 2012, kun taiteilijat Pia Rousku ja Sandra Nyberg toivoivat jatkoa Contemporary Art Archipelagon (CAA) näyttelyn tuomalle taiteelle, joka nähtiin saaristossa Turun ollessa julistettuna Kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011.

Halusimme näyttää, että korkealaatuisella taiteella on tärkeä paikka, ja että se on kiinnostava ja ajankohtainen myös suurten kaupunkien ulkopuolella. Filosofiaamme kuuluu olla taitelijoiden tukena ja myös katsoa, että he saavat palkkaa työstään – asia, joka ei valitettavasti ole alalle itsestäänselvyys.

Olemme vuosien aikana muodostaneet työryhmän paikallisten ammattitaiteilijoiden kesken sekä toimineet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, joihin kuuluu Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz ja Turun Taideakatemia. Työryhmään kuuluu Rouskun ja Nybergin lisäksi myös Arja Maarit Puhakka, Renja Leino ja Anna Nyreen.

 

The Barefoot Path was created by artists Pia Rousku and Sandra Nyberg in 2012 as a small-scale reaction and continuation of the art brought to the archipelago by the Contemporary Art Archipelago (CAA) exhibition in 2011; Turku city’s year as Capital of Culture.

We wanted it to be known that high quality art has a true place here, and is both interesting and relevant even outside the bigger cities. Our philosophy includes taking great care of the artists and making sure they are paid for their work – something that still isn’t always a given in the art industry.

During the years we’ve formed a working team among local professional artists, and collaborate with different actors – Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz, and Turku Arts Academy. In addition to Rousku and Nyberg, our team includes Arja Maarit Puhakka, Renja Leino, and Anna Nyreen.

.

Pia Rousky Sandra Nyberg barefoot path korpo founders

Barfotastigen startades av konstnärerna Pia Rousku och Sandra Nyberg år 2012 som en småskalig reaktion och fortsättning på den konst som utställningen Contemporary Art Archipelago (CAA) hämtade till skärgården under Åbo Kulturhuvudstads år, 2011.

Vi ville visa att konst av hög kvalitet har en plats och kan vara intressant och relevent även utanför de stora städerna. Till vår filosofi ingår att ta väl hand om konstnärerna och se till att de får betalt för sitt arbete – något som inte alltid är självklart inom branschen.

Vi har under åren samlat ihop en arbetsgrupp av lokala yrkeskonstnärer samt startat samarbeten med olika aktörer – Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz och Åbo Konstakademi. Till arbetsgruppen ingår utöver Rousku och Nyberg även Arja Maarit Puhakka, Renja Leino och Anna Nyreen.

Paljasjalkapolku sai alkunsa vuonna 2012, kun taiteilijat Pia Rousku ja Sandra Nyberg toivoivat jatkoa Contemporary Art Archipelagon (CAA) näyttelyn tuomalle taiteelle, joka nähtiin saaristossa Turun ollessa julistettuna Kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011.

Halusimme näyttää, että korkealaatuisella taiteella on tärkeä paikka, ja että se on kiinnostava ja ajankohtainen myös suurten kaupunkien ulkopuolella. Filosofiaamme kuuluu olla taitelijoiden tukena ja myös katsoa, että he saavat palkkaa työstään – asia, joka ei valitettavasti ole alalle itsestäänselvyys.

Olemme vuosien aikana muodostaneet työryhmän paikallisten ammattitaiteilijoiden kesken sekä toimineet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, joihin kuuluu Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz ja Turun Taideakatemia. Työryhmään kuuluu Rouskun ja Nybergin lisäksi myös Arja Maarit Puhakka, Renja Leino ja Anna Nyreen.

 

The Barefoot Path was created by artists Pia Rousku and Sandra Nyberg in 2012 as a small-scale reaction and continuation of the art brought to the archipelago by the Contemporary Art Archipelago (CAA) exhibition in 2011; Turku city’s year as Capital of Culture.

We wanted it to be known that high quality art has a true place here, and is both interesting and relevant even outside the bigger cities. Our philosophy includes taking great care of the artists and making sure they are paid for their work – something that still isn’t always a given in the art industry.

During the years we’ve formed a working team among local professional artists, and collaborate with different actors – Archipelago Artist Residence (AARK), KultAd rf, Korpo Sea Jazz, and Turku Arts Academy. In addition to Rousku and Nyberg, our team includes Arja Maarit Puhakka, Renja Leino, and Anna Nyreen.

Martha och Albin Löfgrens Kulturfond

William Thuring
Stiftelsen

Stiftelsen Emilie och Rudolf Geselius

Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

Oskar Öflunds Stiftelse